Szankszkrit Mantrák a Stúdióban

Kedves Jógások! A 2011. febr. 6-i nyílt nap egyik meglepetése a falra festett szankszkrit betűs mantrák a Stúdióban.
Itt olvashatjátok, mit is jelentenek pontosan.
 
Moola Mantra a Ganesha-elefánt kép felett:

Om Sat Chit Ananda Parabrahma

Purushothama Paramatma 
Sri Bhagavathi Sametha 
Sri Bhagavathe Namaha
 
Kiejtése: OM Szatcsitánanda Parabráhma
Purusottama Paramátma
Srí Bagavati Szamétha
Srí Bagavaté Namaha
 
Mint minden Mantra kántálásában, a legfelsőbb energiák nyilvánulnak meg, ezért szükséges, hogy nagy alázattal és tisztelettel mondjuk ki a mantrákat!
 
Fordítása:
Om – Isten hangja, a Világegyetem rezgése
Sat – Az állandóan létező Univerzum, ami mindent áthat és formák világán túlmutat. Mi benne vagyunk az Univerzumban és ő mibennünk.
Chit – Tiszta tudat, a Legfelsőbb Lélek.
Ananda – Az örök boldogság, ami a Világegyetemnek a természete. A Legmagasabb Tudat természete.
Parabrahma – A téren és időn túli Legfelsőbb Lény, legfelsőbb Szellem, Legfelsőbb Teremtő, Isten.
Purushothama – Az a Legfelsőbb energia, ami irányítja az embert.
Purusha – Lélek.
Uthama – Legfelsőbb,  Legfelsőbb Szellem.
Paramatma – Legfőbb belső energia
Sri Bhagavathi – Shakti – Istenanya, a Legfelsőbb női intelligencia. Legfelsőbb női erő.
Sametha – Közösen, minden eszközzel.
Sri Bhagavathe –A változatlan, az állandó Legfelsőbb férfi teremtő erő, Isten.
Namaha – Üdvözlet, leborulás Isten előtt. Hála, Isten állandó szeretetéért.
 

Ez a mantra az élő Istent idézi meg, kérve védelmet és szabadságot minden bánat és szenvedés ellen. Ima, hogy szeressük a Nagy Alkotót és a Szabadítót, akinek a szeretete és az együttérzése abban nyilvánul meg, hogy megvédjen minket, a földi formánkban. A Moola mantra nagy békét és örömöt ad mindazoknak az embereknek, akik a világ minden táján éneklik, vagy éppen hallgatják. Megfékezi az oktalan elmét, szeretetet és a határtalan örömöt ad. Ez a mantra eszköz lehet, összes vágyunk életre hívásában. Olyan gyógyszer, ami meggyógyítja minden bajunkat. Nektár annak tudatosítására, hogy az ember szabad! 
 
Deva Premal>>
Di Leva>>
Ariah Firefly Sings The Moola Mantra>>

 
Gayatri Mantra - a Nap mandala felett

 
Om Bhur Bhuvah Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat

 
 A Gayatri Mantra egy egyetemes ima, amit az ember spirituális és fizikai jóléte érdekében ismételhet. A bölcs Viswamitra fedezte fel ezt a Mantrát.
A Gayatri Mantra a mindenben benne rejlő, transzcendentális Istenségnek ("SAVITHA") szól. SAVITHA jelentése: "Az" amiből minden megszületett.
A Gayatri Mantra a Védákban, az emberiség legősibb szent irataiban megtalálható. 
 
Ez a legfontosabb Mantra, ha minden mantrát már abbahagytunk is ezt folytassuk! Cserében a Mantra áldásos hatása megvéd minket minden körülmények között.
 
A Gayatri Mantra értelmezése:
 
OM   –   A Legfőbb Úr (Para Brahman)
BHUR   –   A fizikai sík (Bhu loka), de a testet felépítő öt elemre (Pancha Bhuta) is utal. A természetet (Prakriti) ez az öt elem alkotja.
BHUVA   –   A középső világ, az Asztrál világ, a 4. dimenzió (Bhuva loka). A Bhuva egyben életerő (Prana Sakthi) is. Azonban a Prajnana jelenléte teszi lehetővé, hogy a Prana Sakthi életet öntsön a testbe. Ez az oka a Védák kinyilatkoztatásának: „Prajnanam Brahma” – Isten egy aspektusa (Brahman) az állandóan jelenlévő, mindent átható tudatosság.
SVAHA   –   A mennyország, az Istenek országa (Swarga loka) Alaktalan világ, a tiszta tudat világa.
TAT   –   Legfelsőbb Lélek (Paramatma), Isten (Brahman) Az Abszolút aspektusa
SAVITUR   –   AZ, amiből minden született, a Teremtő.
VARENYAM   –   Tiszteletet, hódolatot érdemlû
BHARGO   –   A ragyogás, a spirituális fényesség, a fény, mely bölcsességgel ruház fel, és lerombolja a tudatlanságot.
DEVASYA   –   Isteni valóság. A ragyogás.
DHIMAHI   –   Meditálunk, elmélkedünk. Az intuíció.
DHI YO   –   Az értelem (Buddhi)
YO   –   Ami
NAH   –   Minket
PRACHODAYAT   –   Megvilágosít, megvilágít. A megvilágosodáshoz vezető út.
 

Angolos átirata:
Om Bhoor Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yonah Prachodayaat.
 
Kiejtése magyar átírással:
Aum, bhúrbhuvah szvaha
Tat szavitúr varényam
Bhargó dévaszja dhímahí
Dhjó jónah pracsódajáát
 
Még egy értelmezés Sai Babától: AZON az imádott legfelsőbb isteni valóságspirituális fényességén meditálunk, elmélkedünk, ami a fizikai, mentális és a mennyei szférák létezésénekforrása. Az a Legfőbb Isteni Lény világosítsa meg a mi értelmünket, hogy világossá váljon előttünk a Legfelsőbb Igazság.
 
Gayatrinak három neve van – Gayatri, Savitri és Sarasvati. ők hárman mindenkiben jelen vannak.
Gayatri az érzékek, Savitri az életerő (Prana) ura, s Sarasvati az Igazságot jelképezi. Sarasvati a beszéd (Vaak) Istennője. Ôk hárman jelképezik a gondolat, szó és tett tisztaságát (Trikarana Suddhi).
Gayatri Mantrát három részre lehet osztani. A mantrában az istenimádat mindhárom alkotóeleme – dicsőítés, meditáció és az ima – megtalálható. Az első kilenc szó az Isteni megnyilvánulásokat jelöli.
Aki rendszeresen és hittel énekli a Gayatri Mantrát, azt A Gayatri Mantra megszabadítja a betegségektől – Sava roga nivaarini Gayatri.
A Gayatri Mantra minden bajt elhárít – Sarva duhkha parivaarini Gayatri.
A Gayatri Mantra minden vágyat kielégít – Sarva vaancha phalasri Gayatri.
A Gayatri Mantra fejleszti a harmadik szemes belső látásunkat. Élesíti az értelmet, céltudatosabbá, lelkesebbé válunk, és képesek leszünk a magasabb szintű tudást befogadni.
Nem kell használnunk semmiféle védelmet, mert a Gayatri Mantra használata áthatolhatatlan spirituális páncélt von körénk, amely megvédi a lelkes követőjét, istenivé alakítja, és megadja a legmagasabb szintű spirituális megvilágosodást. Ennek elérése érdekében naponta 108-szor kell elismételnünk megszakítás nélkül. Annyira tisztává tesz, hogy minden bűnünktől megszabadulunk.
A Gayatri Mantrát pirkadatkor, délben, és alkonyatkor kell ismételgetni, mert ekkor a legelőnyösebb, De bárhol, bármikor mantrázhatjuk, vagy énekelhetjük. Fürdés közben énekelve megtisztítja az elménket, értelmünket. Tanácsos énekelni a Gayatri Mantrát étkezés előtt, amikor felébredünk, és amikor aludni térünk.A Gayatri Mantra után háromszor énekeljük el a "Shanti" (béke) szót.
 
A Gayatri  mantrát soha nem materiális, fizikai vagy egyéb nyereségek céljából kántálják. A könyörgés valójában a tiszta Tudatosság, szívünk-elménk világosabbá tétele iránti folyamodás. Az ima az Én felé irányul, hogy fedje fel önmagát, és nyilatkozzon meg szemmel láthatóan életünkben tiszta bölcsességként.
 

Jelentése:

Ó Isten, Te élet Adója, fájdalom és szomorúság Eltávolítója,
boldogság Adományozója és a Mindenség Teremtője;
Te vagy a Legfényesebb, Legtisztább és Legimádatraméltóbb;
Rajtad elmélkedünk; tölts el bennünket, és segítsd
szellemünket a megfelelő  irányba .
 
Deva Pramal>>
Indiai  előadásban>>
Sathya Sai Baba chanting>>

 
A mantrákat tanuljuk és énekeljük is a Stúdióban.