Holdvirág cikk: Női ciklikusság és a jóga 4. Női energiarendszer

Kedves női önismereti úton járó Társaim:) szeretettel közlök részleteket a Bhaktivédanta Hittudományi Főiskola vaisnava jógamester szakán íródott jeles szakdolgozatomból, a Női ciklikusság és a jóga témakörében. A szakdolgozat egésze hozzáférhető nálam, egyes tanfolyamaim és táboraim anyagához kapcsolódóan. Fogadd szeretettel!

4. A női energiarendszer

Az emberi test felépítésében egy pici mikroszkopikus makrokozmosz. „Amint kint, úgy bent, amint fent, úgy lent – mondja Hermész Triszmegisztosz Smaragdtáblája”. 1

Az univerzális teremtő energiák leképeződnek az Isten képmására teremtett emberi testben. Nézzük ezt meg a világ születésétől, egészen a kezdetektől: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt…”2

A Teremtés kezdetén a mindent átható Isteni tudat hallhatóvá vált az ősi eredeti rezgésben, az OM mantrában. A hang tiszta energia, miként a fény is. A Legfelsőbb formája a hang. Az OM-ban felhangzott Isten rezgése, a Teremtő bölcsességének kútja. Az A-U-M és az utána következő csend mindent magában foglal. A három réteg Isten formában való megnyilvánulása, a csend a formátlan megnyilvánulása.3 Már itt is felfedezhetjük a végtelen ciklusos működés őstermészetét, amelyet majd részletesen elemzünk, és harmóniába hozunk a havi ciklusokkal.
 

A: Brahmá sakti: teremtés, kreatív építő erő, létrehozás, felépítő fázis

(ÉSZ fázis a női ciklusban)

U: Visnu sakti: megtartás, megőrzés, táplálás, védelem, fenntartó, termékeny fázis

( SZÍV fázis a női ciklusban)

M: Siva sakti: felszabadító erő, átalakítás, megújulás, leszakadás, pusztító fázis

(MÉH fázis a női ciklusban)

Csend: transzformáció, átalakulás, új korszak kezdete, a ciklus újraindul (Menstruáció)4
 

A teremtés elején az OM rezgése jelentette a duális világ kezdetét. Megjelent a Purusa, az Őstudat, az Isteni Önvaló, az Isteni tudás, a férfi aspektus, a Prakriti, azaz a párja valamennyi aspektusának mindenhol jelenlevő és mindent tudó minősége; valamint a Prakriti, az Őstermészet, az egyesülés, növekedés, kibontakozás, védelem, táplálás, egyszóval a szeretet alapvető női minősége, ami hordozza a fejlődés és a kiterjedés ösztönét, és ezzel a végtelen anyagban gyökerezett szeretettel része az Isteni létezésnek, önmaga az Isteni Energia végtelen áramlása.5

Az ősanyagból, a Prakritiből született a három gúna, mint esszenciális minőség és az öt tattva, mint alapvető elem, az anyagi világ építőkövei. Ezek minden anyagi világbeli jelenség alapjai. Az öt tattva: a föld, víz, tűz, levegő, éter – ez az öt minőség megjelenik a női ciklusban is, a felépítő fázis a föld-víz, a termékeny fázis a tűz, a lebontó fázis a levegő és az éter minőségében. A három gúna: szattva – harmónia, tisztaság, tudás; radzsasz: aktivitás, mozgás, szenvedély, tűz; tamasz: tétlenség, merevség, sötétség, „tudatlanság” - látjuk majd, hogy a női ciklus fázisaiban megfigyelhető a hasonlóság, mindhárom minőség jelen van, az előbb felsorolt sorrenddel harmóniában. A tattvák és gúnák ősereje minden életformát befolyásol, anyagi, szellemi és spirituális szinten is. Ezen őserők sokrétűen kombinálódva hozzák létre a csodálatos emberi testet is, fizikai- pszichés-elme és lélek szinten is.6

Látjuk, hogy már az univerzális őseredetet szemlélve (és pontosan ezért indultunk ilyen „messziről”) a női minőség az anyaghoz kötődik. "A nő, amikor gyereket (vagy egy "projektet") szül, és a szellemi világból megteremti az anyagi valóságát a testi, vagy szellemi gyerekének, egyben saját magát is újraformázza, de egész élete során állandóan változnak a testi folyamatai, a hormonális ciklusa is hónapról hónapra emlékezteti, a testének mélyebb megértésével van dolga… A nő szellemi útja a testen, annak különféle változásainak megértésén és megélésén keresztül vezet."7

A nő nemcsak felfelé és az univerzális tudás felé, az égi szellemi szférák felé nyitással és emelkedéssel fejlődik (ez a férfiak útja, a jóga klasszikus útja), hanem lefelé, befelé, önmaga testének, zsigereinek mélységében szunnyadó kristályosodott ősi anyagi, földközpontú tudásból táplálkozik, amely méhének energetikai rétegeiben sok-sok generáció tudatosságának összegzése. A Női spiritualitás a belső méh-látás képessége, egyesülés az őseredeti ősanyai minőségekkel, a női eredővel. Miként a Prakriti vonzza a Purusát, a női vonzóerő is lényünk része, annak érdekében, hogy az Isteni részünk kapcsolatot tudjon tartani a Természeti részünkkel, az Ég egyesülni tudjon a Földdel, a Férfi a Nővel. Ezt az ősi elvet, a lényegi összegzését duális világunk minőségeinek folyamatos egymásra hatásáról sok kultúrában fellelhetjük. Ennek a fontos különbségnek a megértése vezethet a két nem együttes igenjéhez. Mindez igaz a jógikus és a mindennapi életre is.

„Sokan felismerték már, hogy az alapvetően férfi energiákkal dolgozó jógagyakorlás, vagy a férfiakra szabott meditációs praxis nem megfelelően támogatja a nők szellemi útját, legalábbis nem úgy és nem olyan mértékben személyre szabott részükre, ahogy azt a női minőségek megkívánnák. Ha visszatekintünk akár India, akár Kína, vagy Japán szellemi hagyatékára, jól láthatjuk, hogy hangsúlyosan férfi követők, szerzetesek, szentek fogalmazták és járták a kijelölt utakat. A nők elől sokáig rejtve maradtak a tanítások, s csak kivételes helyzetben lévő asszonyok folytathattak spirituális gyakorlatokat. Ezek a gyakorlatok azonban a férfi minőségek által voltak meghatározva és kialakítva. Mondhatjuk, hogy az ész, az intellektus és értelem útján közelítettek a cél felé, szabályokkal és rendszerekkel kikövezve az utat, ám a nőket adottságaik inkább az érzelmek, az intuíció, a finomabb energiákkal való munka irányába vezetik. Születésüknél fogva szellemük szabadabb, lágyabb, hajlékonyabb, mintsem, hogy merev keretek közé szorítsák az élet áramát, melynek hullámait ösztönösen élik számtalan testi-lelki cikluson át egész életük során.„8

„Az Idők Éjszakáján, amikor kettéválasztottak minket, az egyik felünk feladata a tudás őrzése lett. Ez a Férfi. Megismerte a földművelést, a természetet és a csillagok járását az égen. Mindig is a tudás volt az a hatalom, amely az Univerzumot a helyén tartotta, a csillagokat pedig a pályájukon. Ez volt a Férfi kiváltsága: a tudás fenntartása. És ez tartotta életben az egész fajt. Mi, Nők, valami sokkal finomabbat kaptunk, sokkal törékenyebbet, ami nélkül azonban a tudásnak semmi értelme nincs: az átváltozást. A férfiak termékennyé tették a talajt, mi pedig magot vetettünk bele, és a talaj fákká és növényekké változott.

A talajnak szüksége van a magra, a magnak pedig szüksége van a talajra. Az egyiknek csak a másikkal együtt van értelme. Ugyanez történik az emberekkel is.

Amikor a férfiúi tudás egyesül a női átváltozással, létrejön a nagy mágikus egység, amit Bölcsességnek hívnak. A Bölcsesség a tudás és az átváltozás.”9

Lényeges dolog tehát, hogy a nők tisztában legyenek ősi, földközeli, teremtő, létrehozó, gondoskodó, a gyökerekből mély tudással táplálkozó, folyamatosan változó női minőségükkel. Az átváltozásban hatalmas energia rejlik. Annak érdekében, hogy pontosan le tudjuk követni a női energiarendszer milyenségét, vegyük végig klasszikus értelemben is a csakrarendszert.

3 Maheshwarananda 2006: 15.

4 Maheshwarananda 2006: 15.

5 Maheshwarananda 2006: 15-16.

6 Maheshwarananda 2006: 16-17.

8 Regősvölgyi Regina szívességéből: http://holdkoszonto.blogspot.hu, http://holdkoszonto.blogspot.hu/2014/11/a-no-szellemi-utja.html

9 Coelho 2010: 60.